E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Cenzura tisku, periodika

Jistá forma cenzury tisku existovala i za první republiky (konfiskace cenzurou neschválených tiskovin, v novinách po cenzurou zabavených pasážích zůstávala „bílá místa“). Tisková cenzura zesílila po Mnichovu za tzv. druhé republiky. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava podléhal tisk kontrole německých orgánů. V roce 1939 začaly probíhat porady pro novináře, na kterých jim němečtí úředníci diktovali, co se může a co se naopak nesmí v novinách objevit. Vydavatelé museli předkládat okresním úřadům povinné výtisky. Státní orgány mohly tiskoviny během jejich výroby zadržet a požadovat změnu či vypuštění nežádoucího textu. O vojenských záležitostech se muselo psát v souladu s oficiální říšskou propagandou, zprávy o dislokaci vojsk a zbrojovkách byly zakázány. Jakékoli zmínky o domácím odboji samozřejmě nepřicházely v úvahu. Potlačovány byly rovněž články, které vzbuzovaly dojem, že se protektorát potýká s nedostatkem zboží, jelikož by mohly vzbudit nevoli obyvatel. Bedlivě se sledovaly recenze filmů, zejména zahraničních. Někteří novináři měli na začátku války představu, že bude možno těmto cenzurním opatřením, a tedy i okupačnímu režimu, vzdorovat. Uvěznění i popravy mnoha z nich je však vyvedly z omylu. Část novinářů naopak s protektorátními orgány spolupracovala – 84 z nich čelilo po válce obvinění z kolaborantské činnosti.
Na počátku okupace vycházelo v Protektorátu Čechy a Morava 2 125 českých novin a časopisů a několik desítek německých periodik. Většina z nich byla během války stažena z oběhu z politických a hospodářských důvodů. Až do konce války vycházely např. Lidové listy, Lidové noviny a České slovo. U periodik se během války stále snižoval počet stran - na jejím konci měly deníky pouhé dvě strany. Cenzura se týkala i knižní produkce.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty