E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Příprava ke konfiskacím a odsunu v exilové vládě

Představa o radikálním vypořádání se s domácími Němci po osvobození Československa z nacistické okupace začala vznikat v domácím odboji už po 15. březnu 1939 a po vypuknutí války, a to především v Obraně národa, odkud zazněl i návrh na vystěhování všech sudetských Němců. Domácí odboj tak vycházel především z chování okupantů a nálad obyvatelstva. Zde se rodila koncepce kolektivní viny sudetských Němců. Prezident Edvard Beneš se v londýnském exilu zpočátku přikláněl k možnosti vystěhovat z území přibližně milion sudetských Němců, přičemž na osvobozeném území by zůstali němečtí demokraté, socialisté a osoby židovského původu. Od roku 1941 ale Beneš začal zvažovat transfer většiny německého obyvatelstva z obnovené republiky a od roku 1943 zcela převládl názor o kolektivní vině sudetských Němců a nezbytnosti vysídlení i těch Němců, kteří nebyli aktivně zapojeni v okupačním režimu a bezprostředně se nepodíleli na zradě československého státu. Stejně tak bylo rozhodnuto o konfiskaci jejich majetku na základě prezidentských dekretů. O vysídlení Němců z budoucího polského území uvažovala též polská exilová vláda. Edvard Beneš začal o možném odsunu většiny Němců z ČSR jednat s představiteli Velké Británie, USA a SSSR. Postup vůči německému a maďarskému obyvatelstvu byl pak schválen v dubnu 1945 Košickým vládním programem. Dotyčné osoby měly být zbaveny státního občanství a vypovězeny z ČSR, pokud neprokáží svou antifašistickou činnost. Bezprostředně po válce docházelo k násilnostem na německém obyvatelstvu a zároveň k tzv. divokému odsunu, který probíhal takřka nekontrolovatelně a bez schválení vítězných mocností. Ke schválení organizovaného odsunu německého obyvatelstva ze strany těchto mocností došlo až na přelomu července a srpna 1945 na Postupimské konferenci.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty