E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pozemková reforma po roce 1945

Pozemková reforma se po roce 1945 uskutečnila ve třech etapách. V první a nejrozsáhlejší etapě této reformy se přidělovala půda konfiskovaná Němcům, Maďarům a zrádcům, přičemž se nabyvateli konfiskované půdy staly soukromé osoby, družstva, obce a stát. Rozhodující většina těchto pozemků pocházela z pohraničních území českých zemí, kde se uskutečnil odsun německého obyvatelstva. Tato etapa pozemkové reformy významně posílila pozice komunistické strany na venkově v českých zemích (ministerstvo zemědělství vedl komunista Julius Ďuriš).
V roce 1947 byla zahájena druhá etapa pozemkové reformy v podobě revize první pozemkové reformy z meziválečného období, která hodlala do důsledku provést příděl půdy podle legislativy z počátku meziválečné republiky.
Třetí etapa pozemkové reformy (tzv. nová pozemková reforma) se připravovala již před únorem 1948, byla však zahájena až po nástupu komunistické strany k moci. Soukromá držba půdy byla omezena na 50 hektarů, půdu nad tuto výměru vykoupil stát a poté ji předal zájemcům. Třetí etapa pozemkové reformy splynula s kolektivizací zemědělství, podstatná většina půdy z této etapy byla totiž přidělena státním statkům a jednotným zemědělským družstvům.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty