E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Revoluční odborové hnutí (ROH)

Odborové hnutí na území Československa existovalo samozřejmě již za první republiky. Na začátku roku 1945 působilo Revoluční odborové hnutí (ROH) jako ilegální organizace, která na konci války projevila podporu československé vládě. Jejím programem se stal boj za socialismus. Po válce byly s pomocí odborů předávány podniky Němců, kolaborantů a zrádců do národních správ. ROH získalo velké pravomoci, i značný neformální vliv v „masách pracujících“, a to zajistilo vedení ROH velkou moc, kterou – ač šlo o formálně nadstranickou organizaci – využívala ve svůj prospěch Komunistická strana Československa. ROH bylo součástí každého státního podniku. Pro zaměstnance pořádaly odbory společenské ace, např. oslavy Mezinárodního dne žen (MDŽ, 8. března), přidělovaly rekreační pobyty známé z filmu Anděl na horách apod. ROH mělo ovšem například vliv i na úpravu jízdního řádu podle pracovní doby v závodech. Členství v odborech bylo považováno za projev loajality k režimu, podobně jako účast ve volbách nebo v prvomájovém průvodu.
Z područí strany se ROH vymanilo jen v letech 1968–1969, kdy se zapojilo do obrodného procesu a začalo hledat nejen nové metody práce, ale i svou novou identitu a důvěru členské základny. Docházelo k zakládání samostatných odborů v jednotlivých odvětvích, nezávislých na politickém vedení státu. Ovšem i zde se projevily následky invaze armád Varšavské smlouvy a nástupu stranického vedení Gustáva Husáka.
Nespokojenost občanů a zároveň obyčejných členů ROH s režimem se projevila nejzřetelněji v listopadu 1989. Odbory byly jedním z aktérů sametové revoluce, v níž sehrály důležitou roli stávkové výbory v podnicích, při jejichž vzniku se odbory v řadě případů přímo angažovaly. Po listopadovém převratu prošlo odborové hnutí zásadní přeměnou v moderní odborovou centrálu sdružující nezávislé odborové svazy.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty