E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Vznik Varšavského paktu

Zatímco Západ byl od roku 1949 pro případ agrese Sovětského svazu kolektivně jištěn existencí Severoatlantické aliance (NATO) založené na principu kolektivní obrany (útok na jednoho člena aliance je roven útoku na všechny členy), ve východním bloku podobná organizovaná struktura chyběla až do roku 1955. Bezprostředním impulzem pro vznik dohody o vzájemné obraně ve východním bloku byl až vstup Spolkové republiky Německo (západního Německa) do NATO. V květnu byla Sovětským svazem, Československem, Bulharskem, Maďarskem, NDR, Polskem a Rumunskem podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, později označovaná podle místa podpisu jako Varšavský pakt. Tato dohoda obsahovala podobně jako NATO politickou a vojenskou složku. Kolektivní princip smlouvy byl ovšem již od počátku podkopán naprostou dominancí SSSR v tomto uskupení, který vyústil až v paradoxní situaci, kdy byly v roce 1968 armády čtyř států Varšavského paktu – SSSR, Polska, Maďarska a Bulharska – využity pro invazi do Československa, členské země této organizace. Pakt ve vojensko-politické sféře doplňoval dříve ustavenou ekonomickou organizaci – Radu vzájemné hospodářské pomoci, která však také představovala především nástroj sovětské dominance v „zemích socialistického tábora“.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty