E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Socialistický realismus

Od roku 1934 platil socialistický realismus za základní tvůrčí metodu sovětské literatury a kritiky. Po umělcích se vyžadovala popisnost, výchovnost a dokumentování nové reality spějící k optimistické budoucnosti. Poválečný československý socialistický realismus redukoval člověka na zástupce společenské třídy. Za jeho hlavní rysy lze považovat stranickost (z hlediska ideologického hodnocení) a lidovost (obecná srozumitelnost co nejširšímu publiku). Umění se kladlo za úkol vychovávat občana v pracovitého dělníka překračujícího stanovené pracovní normy – úderníka, bdělého funkcionáře a uvědomělého družstevníka. Samostatné myšlení a osobitost stylu byla potlačena ve jménu jednotvárnosti. V literatuře a výtvarném umění se tvůrci vraceli k realismu 19. století, který přetvořili v duchu Leninových tezí o stranickosti a třídně chápané lidovosti. Návrat do 19. století zaznamenala rovněž kinematografie, jednak adaptováním tehdejší literatury (Jiráskovo Temno z roku 1950 v režii Karla Steklého), jednak realizací řady životopisných filmů o významných českých osobnostech daného období (Karel Krška natočil filmy o Aloisu Jiráskovi, Bedřichu Smetanovi, Mikoláši Alšovi a dalších).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty