E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Světová výstava EXPO 58

V roce 1958 hostilo belgické hlavní město Brusel mezinárodní světovou výstavu EXPO 58. Jednalo se o první velikou výstavu tohoto typu po druhé světové válce. Svou kulturu zde prezentovalo 52 zemí a řada dalších organizací (OSN, Červený kříž). Výstavu navštívilo celkem 42 milionů lidí. Výstava proběhla v optimistické náladě poválečné obnovy, pokroku a technického rozvoje (symbolem výstavy se stalo Atomizum – 110 m vysoký model základní buňky krystalové mřížky železa), nevyhnulo se jí ale ani soupeření ovlivněné probíhající studenou válkou. Země socialistického tábora, které po Stalinově smrti opouštěly politiku izolacionismu a více se zapojovaly do mezinárodního dění, měly zásadní zájem představit úspěchy socialismu. Sovětský svaz tak triumfoval monumentálním pavilónem, v němž byla hlavním lákadlem replika Sputniku 1 (při ukončení výstavy se replika ztratila a SSSR obvinil USA z její krádeže).
Ještě větší ohlas však nakonec získal pavilon Československa. Přípravný tým a přizvaní umělci disponovali na tu dobu neobvyklou mírou svobody. Po období stalinistických represí a omezování to byla silná motivace, která přispěla ke konečnému úspěchu. Pozornost vzbudila již sama architektura výstavního pavilonu spojeného s pavilonem restaurace – tento komplex se vyrovnal stavbám předních světových architektů. (Výstavní pavilon byl přenesen na Holešovické výstaviště a v roce 1991 vyhořel, v restauračním pavilonu, stojícím na pražské Letné a v 90. letech zdevastovaném, sídlí po jeho rekonstrukci reklamní agentura.) Vlastní expozice se pak vyznačovala nápaditou koncepcí, která z jednotlivých exponátů učinila působivý celek. Hlavní téma Jeden den v Československu bylo rozděleno na tři části: Práce, Kultura a Odpočinek. Československý pavilon se záhy stal jedním z nejoblíbenějších a nakonec získal i hlavní cenu světové výstavy – Zlatou hvězdu. Čeští umělci a jejich exponáty také získali nejvíce ocenění (celkem 170 cen). Mezi oceněné patřili např. čeští skláři, Laterna magika a film režiséra Karla Zemana Vynález zkázy.
Ačkoliv byla výstava stále pod vlivem oficiální státní ideologie a propagandy snažící se přikrášlit život v tehdejším Československu, představovalo EXPO 58 důležitý průlom v české kultuře. Úspěch československých tvůrců (jakož i samo navázání kontaktu se zahraničím) přispěl postupné liberalizaci v oblasti kulturní tvorby, což se pak ještě výrazněji projevilo v 60. letech. V Bruselu byla navíc představena celá řada děl, která představovala alternativu ke striktnímu socialistickému realismu stalinské éry. To silně ovlivnilo následující vývoj především výtvarné kultury, a to zejména v oblasti designu (tzv. bruselský styl).
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty