E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Cizinci v Československu mezi léty 1948–1989

Po únorovém převratu v roce 1948 byla práva menšin na území Československa omezena, zakládání spolků bylo povoleno pouze některým národnostním menšinám. Pokud nepočítáme rodiny sovětských vojáků, které přišly do ČSSR především po srpnové okupaci roku 1968, tak valná většina cizinců se do ČSSR dostala na výměnné či studijní pobyty ze spřátelených lidově demokratických republik. Nejednalo se samozřejmě pouze o výměny v rámci evropského kontinentu, ale do Československa jezdili pracovníci z Čínské lidové republiky (ČLR) nebo z Indie, a to především do hutí, dolů apod. (např. do Vítkovických železáren Klementa Gottwalda v Ostravě). V případě ČLR takové výměny fungovaly pouze do sovětsko-čínské roztržky v šedesátých letech.
Četné mezinárodní kontakty fungovaly i mezi Československem a Kubou po vítězství kubánské revoluce počátkem ledna 1959. Na vysokých školách v Československu studovali poté kubánští studenti a od sedmdesátých let pracovaly v československém průmyslu tisíce Kubánců a Kubánek (např. v Tatře Kopřivnice). Na československých vysokých školách získávali vzdělání studenti ze zemí severní Afriky, např. z Libye, Egypta a z dalších arabských zemí, zejména z Iráku nebo Afghánistánu, a také z. Iránu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty