E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Pražské jaro 1968

Pražským jarem v roce 1968 vyvrcholil dlouhodobější reformní proces z druhé poloviny šedesátých let usilující o pokojnou reformu stávající podoby československého autoritativního režimu, jež nezpochybňovala společenské principy socialismu ani vedoucí úlohu komunistické strany ve společnosti.
Základní postupy této reformy formulovala Komunistická strana Československa v dubnu 1968 v podobě tzv. Akčního programu.
Postupující politická liberalizace vedla v období pražského jara k utváření prvků občanské společnosti (nezávislé studentské a odborové organizace, Klub angažovaných nestraníků, K 231, pokus o obnovení sociálně demokratické strany), které společně se širokou veřejností a médii vytvářely tlak na pokračování a prohlubování reforem. Výrazem těchto občanských snah se stal manifest 2 000 slov, který jeho autor, spisovatel Ludvík Vaculík, zveřejnil na konci června 1968. Tento manifest společně s nezávislostí československých médií urychlil přípravu vojenského zásahu ze strany Sovětského svazu a jeho spojenců.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 bylo Československo vojensky okupováno státy čtyř socialistických zemí (Sovětský svaz, Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Polská lidová republika). Nenásilný masový odpor československých občanů sice zabránil vytvoření „revoluční dělnicko-rolnické vlády“ podle představ Sovětského svazu; tzv. moskevské protokoly podepsané politickými reprezentacemi Československa a Sovětského svazu bezprostředně po 21. srpnu 1968 však znamenaly faktické ukončení pražského jara.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty