E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Vlasatci a máničky

Těmito názvy byli v šedesátých letech označování chlapci a mladí muži, kteří nosili dlouhé vlasy, a tak se vymykali běžnému uniformnímu vzhledu většiny mladé populace té doby. U těchto mladíků se jednalo především o způsob vzdoru k rodičům a jejich normám, které byly dané i režimem, o snahu odlišit se a dát najevo svůj zájem o západní kulturu (např. jiným způsobem oblékání, preferováním nonkonformních hudebních žánrů a skupin, zejména britských Beatles, apod.). Takový módní styl nezapadal do pravidel totalitního režimu a socialistické kultury. V roce 1966 tak ÚV KSČ zahájilo celostátní kampaň proti pronikání nevkusu do účesové úpravy u chlapců a mladých mužů. V celé republice se rozpoutal hon na mladíky s dlouhými vlasy, kterým se formou různých vyhlášek zakazoval vstup do kin, restaurací a dalších kulturních zařízení, objevovaly se zde cedule „Vlasatce neobsluhujeme“. Jen proto, že nosili dlouhé vlasy, tak byli „vlasatci a máničky“ zatýkáni nebo nedobrovolně ostříháni. V osmdesátých letech se pak dlouhé vlasy staly jedním ze znaků příznivců tzv. undergroundu (např. hudební skupiny The Plastic People of the Universe).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty