E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

FAMU

Dne 27. října 1946 byla dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše zřízena vysoká filmová škola (dnes známá jako Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, FAMU). Škola vznikla jako samostatný obor při Akademii múzických umění (AMU) a stala se teprve pátou filmovou školou v Evropě (po školách v Moskvě, Berlíně, Římě a Paříži). Její koncepci připravili zejména Otakar Vávra a Jindřich Honzl. Již od 50. let zde měli studenti díky rektoru AMU Antonínu Martinu Brousilovi možnost seznámit se s hodnotnými zahraničními snímky. Na půdu školy byli zváni také někteří světově proslulí filmoví tvůrci. Převážně z řad studentů FAMU se zrodila také československá nová vlna, neboť ji vystudovali Štefan Uher, Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel, Evald Schorm, Eduard Grečner, Stanislav Barabáš, Juraj Jakubisko a mnoho dalších. Studium dramaturgie zde absolvoval rovněž spisovatel Milan Kundera. Od počátku své existence škola přijímala i zahraniční studenty, z nichž nejznámější je filmový režisér Emir Kusturica, původem z Bosny a Hercegoviny (nyní žijící v srbském Bělehradě).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty