E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Chataření a chalupaření

Chatové osady vznikaly v českých krajích již v meziválečném období. Po válce a v 50. letech došlo v této oblasti k útlumu, dobová atmosféra a nedostatek stavebního materiálu bránily většímu rozvoji chataření. V 60. letech se chataření stalo společenskou záležitostí, kromě budování chat si obyvatelé měst rekonstruovali vesnické chalupy, opouštěné jejich původními majiteli. K boomu chataření a chalupaření přispěl jak nedostatek příležitostí k zahraničnímu cestování, tak postupná motorizace, ale i nespokojenost s unifikovaným bydlením v městských panelových sídlištích (od 70. let se ovšem ve městech a příměstských obcích objevují luxusní domy movitých občanů, které měly odrážet společenskou prestiž svých majitelů). Vlastnit chatu či chalupu se stalo snem mnoha lidí, tyto objekty však nesloužily primárně jako místo oddechu a rekreace. Na chatu a chalupu se jezdilo pracovat – stavět a opravovat, což se neobešlo v důsledku nedostatku stavebních surovin bez obtíží. Vzrůstající obliba chat a chalup je spojována s odklonem společnosti od politického dění a s jejím zaměřením na rodinu („útěk na chaty a chalupy“).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty