E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Poučení z krizového vývoje

V prosinci 1970, krátce po oficiálním ukončení stranických čistek, přijalo nové vedení KSČ s Gustávem Husákem v čele dokument, jenž výrazně ovlivňoval dění v Československu až do konce existence komunistického režimu v listopadu 1989. Poučení z krizového vývoje bylo jednoznačným odsouzením pražského jara, spolu s interpretací sovětské okupace jako internacionální pomoci se stalo symbolem a současně i nedotknutelným pilířem normalizačního režimu. Přímý dopad mělo Poučení… zejména na členy KSČ. Kdo je odmítl, musel odejít z veřejného života. Celkový vliv Poučení… však byl mnohem širší; jeho závěry se staly základem pro represe probíhající napříč společností. Statisíce lidí v následujících letech přišly o své dosavadní zaměstnání, mnozí se ocitli pod dohledem Státní bezpečnosti a následně i ve vězení. Většina takto postižených nemohla pak získat zaměstnání podle své kvalifikace, jejich děti nebyly přijímány ke studiu na střední a zejména na vysoké školy.
Nepříliš rozsáhlý historizující text Poučení… se stal na dvacet let součástí naší každodenní reality. Pomohl komunistům vrátit politický systém do původních kolejí. Opět začala fungovat cenzura, bylo potlačováno svobodné veřejné mínění. Rozsáhlé prověřování a kádrování, jehož cílem bylo upevnění mocenského monopolu komunistické strany, vedlo u většiny obyvatel ke ztrátě občanské aktivity. Lidé se uzavírali do svého soukromí, přičemž navenek působili jako spokojení a uvědomělí občané rozvíjející se socialistické společnosti.
Poučení z krizového vývoje však především zásadním způsobem ztížilo a v některých oblastech přímo znemožnilo uskutečnění z hlediska státu nezbytných reforem. Zcela zřetelně se to projevilo ve druhé polovině 80. let, kdy slábnoucí komunistický režim dokonce odmítal i ze Sovětského svazu přicházející otevřenější politiku Michaila Sergejeviče Gorbačova.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty