E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Úspěchy českých filmových tvůrců v zahraničí

Českoslovenští filmaři, kteří po srpnové okupaci nebo v průběhu normalizace odešli do emigrace, v zahraničí uspěli v různé míře. Nejúspěšnějším a dodnes nejznámějším českým režisérem zůstává Miloš Forman, jenž se i přes prvotní neúspěch snímku Taking Off (Odcházím, 1971) navazujícího na poetiku jeho předešlých filmů, dokázal prosadit v Hollywoodu, kde realizoval celkem devět titulů. Uchytit se v USA podařilo rovněž Formanovu souputníku z nové vlny, Ivanu Passerovi, ačkoli jeho tvorba se na stupnici zdařilosti nese ve znamení mnohem větších výkyvů. Na rozdíl od Formana si však Pazder zachoval větší podíl autorského pohledu. Mezi USA a Kanadou se pohyboval Ján Kadár, který točil převážně pro televizi. Realizoval však i dva filmy určené pro kina, a to nejednoznačně přijatý americký film Anděl Levine (1970) a na Oscara nominovaný kanadský snímek Co mi táta nalhal (1975). V Evropě se televizní tvorbě a dokumentu věnovali Vojtěch Jasný (později odešel do USA) a Jan Němec. S výjimkou titulu A temnota zahalila zem se do televize uchýlil i Slovák Stanislav Barabáš. Otakar Votoček, původním povoláním chemik, odešel roku 1969 do Nizozemí, kde se začal amatérsky a po vystudování amsterodamské Filmové akademie též profesionálně věnovat filmu. Několik ocenění si odnesl za středometrážní film podle vlastního scénáře Turecké video (1984) a jeho mezinárodně obsazený celovečerní snímek Křídla slávy (1990) se rovněž stal úspěšným festivalovým titulem. Řada filmařů alespoň po určitý čas přednášela na vysokých školách (Vojtěch Jasný, Ján Kadár).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty