E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Restituce po roce 1989

V průběhu 80. let značně vzrostla aktivita římskokatolické církve. Důvody tohoto vzestupu lze přednostně spatřovat ve vlivu, který měl papež Jan Pavel II. na pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška, náboženský disent i věřící. V první řadě šlo o obnovu náboženských poutí, režimem téměř eliminovaných. Symbolem se stala pouť na Velehrad v červenci roku 1985 u příležitosti 1 100 let od úmrtí sv. Metoděje. Ačkoliv režim pouť dopředu sabotoval tradičními nástroji (provokatéři, nedostatek dopravních prostředků, zátarasy apod.), bohoslužby sloužené papežským legátem se účastnilo podle odhadů 100 až 250 tisíc věřících. Když na tribunu vystoupil tehdejší ministr kultury, byl vypískán, účastníci skandovali hesla o náboženské svobodě a provolávali slávu papeži. Ještě větší popularitu a návštěvnost měly náboženské poutě na Slovensku (např. v Levoči, kde se roku 1987 shromáždilo 250 tisíc věřících). Zvláště účast mladých lidí na poutích byla symbolem rostoucí odvahy věřících tváří v tvář možným sankcím.
Projevem rostoucí aktivity náboženského disentu se stala petice Augustina Navrátila. Tento moravský truhlář, jeden z mála soukromě hospodařících rolníků a signatář Charty 77 získal pod svou petici Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v roce 1988 přes 500 tisíc podpisů, převážně z Moravy a Slovenska. Petice v 31 bodech kritizovala stav náboženské svobody v ČSSR, šikanu věřících a státní kontrolu církve. Režim se obával veřejně známého disidenta odstranit, a proto jej označil za duševně chorého a umístil ho do psychiatrické léčebny. Navrátilovu petici podpořil i arcibiskup kardinál Tomášek, který se rovněž začal aktivně zastávat vězněných chartistů. Vůdčí akcí náboženského disentu na Slovensku (jeho čelnými osobnostmi byli František Mikloško a Ján Chryzostom Korec, pozdější kardinál a biskup) se stala tzv. svíčková manifestace (její účastníci drželi v rukou svíce) v Bratislavě na Velký pátek roku 1988. Průvod 15 tisíc lidí za náboženská a občanská práva byl rozehnán jednotkami StB.
Významnou pastorační aktivitou (pastorace znamená náboženskou a duchovní výchovu a formaci věřících) bylo Desetiletí duchovní obnovy národa, vyhlášené arcibiskupem kardinálem Tomáškem roku 1987 (původcem této akce byl tehdy tajný kněz P. Tomáš Halík). Jednalo se o desetiletý program přípravy 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha připadající na rok 1997 – každý rok dekády byl spojen s jedním přikázáním Desatera, jež bylo vztaženo k některému z českých světců. Vpravdě revolučně zapůsobilo svatořečení Anežky Přemyslovny na počátku listopadu 1989 – kanonizační obřad ve Vatikánu v přímém přenosu tehdy vysílala Československá televize (do té doby byla přítomnost náboženské tematiky v československých médiích přísně zakázána).
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty