E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Obsah ekonomické transformace (cenová liberalizace a privatizace)

Cenová liberalizace se v Československu uskutečnila od ledna 1991. Od tohoto data tak zanikla centrálně a administrativně určovaná tvorba cen a tento systém nahradily smluvní ceny odvíjející se od nabídky a poptávky na zbožním trhu. Cenová liberalizace současně ukončila mohutné přerozdělovací procesy, které před rokem 1989 výrazně dotovaly řadu výrobků (např. většinu potravinářského zboží).
V lednu 1991 se také liberalizoval zahraniční obchod, a to tzv. vnitřní směnitelností koruny (tj. možností nakupovat devizy domácími firmami). Rozvoji zahraničního obchodu se západními zeměmi (po rozpadu dříve převažujícího obchodu s bývalými socialistickými zeměmi) napomohla i devalvace koruny (oslabení kurzu koruny vůči zahraničním měnám), zlevňující naše zboží na zahraničních trzích. Uvedené transformační kroky přinesly nárůst prudký nárůst spotřebních cen a služeb (např. v červnu 1991 se ceny zvýšily o takřka 50 %) i pokles výroby (v roce 1992 průmyslová výroba klesla o 38 %).
Privatizace spočívala v převodu vlastnictví výrobních podniků z majetku státu do vlastnictví jiných subjektů. V Československu, stejně jako v celém bývalém východním bloku, privatizace představovala mimořádně náročný transformační úkol, a to vzhledem k rozsahu zestátnění výrobní sféry a oblasti služeb.
V letech 1990–1993 proběhla tzv. malá privatizace orientující se na drobné provozovny v oblasti maloobchodu, služeb a veřejného stravování.
Během devadesátých let se uskutečnila tzv. velká privatizace, která vlastnicky převedla na jiné subjekty především střední a velké státní podniky. Velká privatizace proběhla zejména metodou kuponové privatizace a cestou přímých prodejů. Důležitou roli při privatizaci sehrály také restituce a transformace zemědělských podniků.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty