E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Fotografie

Proces vynálezu fotografie, zachycení a reprodukce světelného obrazu chemickou cestou, byl velmi složitý a lze jen stěží určit, jak významný podíl na vynálezu měli její jednotliví průkopníci. Obecně uznávaným datem je rok 1826, kdy Francouz Joseph Nicéphore Niépce po dlouhých osm hodin exponoval první obrázek pomocí technologie, kterou sám brzy překonal rychlejším procesem za pomocí sloučenin stříbra. Louis Daguerre, William Fox Talbot, Hippolyte Bayard, Hércule Florence, Lewis Carroll, George Eastman či James Clerk Maxwell umožnili fotografii masové rozšíření, uplatnění v tiskových médiích, stereoskopické zobrazení i zachycení barev. Počátek dvacátého století a jeho atmosféra jsou již plně poznamenány využitím reportážní fotografie v novinách, globalizací informací, které fotografie výrazně obohacuje, dokumentací sociálních, přírodních či technických dějů a jevů. Fotografie se stává nedílnou součástí rodinného a osobního života, ale také hybatelem přerodu umění a jeho funkce. Snahy o zachycení reality již nepřísluší malbě, ale právě chemicky vyvolávaným obrazům, jež dokáže pořizovat každý.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty