E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Poláci na Těšínsku

Po vzniku ČSR vypukl mezi novou republikou a Polskem spor o Těšínsko, které bylo do té doby celistvým územím. Situace v této části byla o to komplikovanější, že většina obyvatel se již za habsburské monarchie hlásila k polské řeči a po vzniku ČSR si spíše přála připojení k Polsku. Po přičlenění Těšínska k ČSR do oblasti přicházelo více Čechů. Poláci většinou patřili k ekonomicky nejslabší skupině v oblasti. Pracovali převážně v dolech, hutích, nezastávali více vedoucích funkcí. Za první republiky se ovšem široce rozvíjela kulturní a osvětová činnost Poláků v hudebních, tanečních spolcích, ochotnickém divadle. V meziválečné ČSR existovaly polské politické strany, jejichž členové zasedali v poslanecké sněmovně. Polské školství bylo financováno ze státních prostředků tak, jak se k tomu ČSR zavázala v mezinárodních smlouvách, ale také v ústavě. Polské školy zřizovala také Matice školská nebo byly financovány uhelnými doly.
Po obsazení Těšínska Polskem v říjnu 1938 byla zde polština okamžitě zavedena jako úřední jazyk. Přibližně 30 tisíc Čechů se muselo z oblasti vystěhovat. Po vypuknutí druhé světové války obsadili toto území nacisté, kteří je připojili k Třetí říši, Polákům a polským organizacím byl zabaven majetek, mnohdy se ocitli v horším postavení než Češi. Specifikem v tomto prostředí byla slezská národnost, nacisté totiž Šlonzáky, jak byli označování, záhy prohlásili za občany s německou národností. S tím byla spojena řada komplikací – Šlonzáci museli narukovat do Wehrmachtu, ale vyskytovaly se časté případy jejich dezerce.
Po válce se v oblasti obnovila činnost polských organizací, ty však nesměly mít politický charakter. Rozvíjelo se polské školství, při Těšínském divadle vznikl polský soubor, byl vydáván polský tisk a existovalo polské vysílání v krajském rozhlase. Politikou KSČ vedoucí k národnostní asimilaci se časem začaly snižovat počty polských škol, poněvadž klesal počet dětí, jejichž rodiče upřednostňovali vzdělávání v polském jazyce.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty