E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Aspekty zajišťování pohraničí

Na obsazení a zajištění sporných území se po ukončení 1. světové války podílely i zahraniční spojenecké oddíly, zejména francouzské a italské. Italové se zapojili do bojů s Maďarskem o Slovensko roku 1919, francouzské oddíly pomáhaly zajišťovat pořádek na Těšínsku v plebiscitním období, kdy mezi českým a polským obyvatelstvem docházelo k oboustranným násilnostem a kdy polské polovojenské jednotky napadaly i československé úřady a instituce, zejména četnické stanice.
Nepokoje panovaly i v německém a rakouském pohraničí, kde se počátkem roku 1919 uskutečnily protesty proti měnové odluce od Rakouska a zákazu volit do rakouského parlamentu, jež vedly k násilným incidentům z 4. března 1919.
Po podpisu mírových smluv a definitivním vymezení československé hranice se situace zklidňovala jen pozvolna. V roce 1920 proběhla v oblastech s německým osídlením vlna protestů proti odstraňování soch Josefa II., k nimž v pohraničí docházelo především na nátlak bývalých legionářů a českých vlasteneckých spolků. Na maďarské hranici se počátkem 20. let příležitostně vyskytovaly případy ozbrojených útoků na československé úřady. Na podzim 1921 byla dokonce v ČSR vyhlášena mobilizace kvůli obavám z návratu posledního rakousko–uherského císaře Karla I. na uherský trůn.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty