E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Sociální bouře a tragédie hospodářské krize

Rozmach stávkové hnutí v letech hospodářské krize vyvolával zejména prudký nárůst nezaměstnanosti. Systém péče o nezaměstnané však byl značně nedokonalý. Stát totiž vyplácel podpory v nezaměstnanosti pouze členům odborových organizací (tzv. gentský systém), takže tuto státní podporu obdrželo prostřednictví svých odborů pouze méně než 60 % nezaměstnaných. Odborově neorganizovaní nezaměstnaní byli odkázáni na nejrůznější podpůrné akce pořádané obecními a městskými správami i charitativními organizacemi (noclehárny, ohřívárny, poukázky na stravu apod.), či na příležitostné práce.
V řadě případů stávky přerostly v násilné srážky s bezpečnostními orgány, či dokonce došlo ke střelbě do demonstrantů s tragickými následky v podobě mrtvých a zraněných (1931 – Košuty, Chust, Duchcov, Frývaldov – nynější Jeseník). Největší a částečně úspěšná stávka, do níž se zapojilo na 25 000 horníků, se uskutečnila v roce 1932 v Mostě..
Jednotlivá stávková hnutí se radikalizovala pod vlivem komunistické strany. V pohraničních oblastech komunistická strana v řadě případů vytvářela v tomto ohledu spojenectví s nastupujícími nacistickými politickými formacemi.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty