E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Menšinové smlouvy

Již během první světové války byly kladeny požadavky na ochranu menšin formou státních smluv. Po válce podepsalo menšinovou smlouvu i Československo. Zavázalo se tak, že se v případě národnostních sporů bude obracet na Společnost národů. Podle mezinárodní menšinové smlouvy měla ČSR poskytnout všem obyvatelům bez ohledu na národnost, úplnou a naprostou ochranu jejich života a svobody a právo svobodně vyznávat různá náboženství. Občanství mělo být přiznáno všem, kteří získali domovské právo na území ČSR. Stejně tak se Československo zavázalo k tomu, že národnostním menšinám umožní používat jakýkoliv jazyk v soukromých, obchodních i náboženských stycích a v tisku.
Ovšem některé z těchto menšin se cítily v novém státě poškozeny a od jeho vzniku si u Společnosti stěžovaly na špatné podmínky své existence v ČSR. Takovými případy byly stížnosti německé menšiny na průběh pozemkové reformy, udělování státního občanství apod., které trvaly až do roku 1938.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty