E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Dadaismus

I když je umělecký směr dadaismus pojmenován prostřednictvím jazykové hry (dada –), hravost se v něm spojuje s politickou výbojností a provokací. Jeho vznik je datován do let první světové války, kdy se několik umělců, kteří se setkali ve Švýcarsku, vymezilo vůči absurditě války. Dada kombinovalo asociativní hravost a principy náhody, popíralo dosavadní smysl a význam umění a v názorové rovině se blížilo nihilismu až anarchismu. Dada se prosazovalo v literatuře (poezie), ve výtvarném umění (princip koláže), ve filmu i v divadle, kde se rozvíjela kultura satirického kabaretu. V českém prostředí se dada do velké míry přetavilo do poetismu, jenž převzal principy hravosti a přizpůsobil je českým podmínkám a češtině. Jako příklad dadaismu v českém divadle může sloužit hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha Vest Pocket Revue (Revue z kapsičky u vesty) z roku 1921.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty