E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Osvobozené divadlo

Výraznou avantgardní scénou se v Praze v polovině 20. let 20. století stalo Osvobozené divadlo, založené na divadelní reflexi futurismu či dadaismu se silným levicovým politickým zaměřením a snažící se o zapojení diváků do představení a zrušení přísného oddělení hlediště a jeviště. Původně mělo toto divadlo v podstatě studentský charakter, teprve postupně se jeho program zpřesňoval pod režií Jiřího Frejky, Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana. Tvůrci Osvobozeného divadla velmi dobře znali zahraniční vzory a vstřebávali především ruské, německé a francouzské vlivy. Další etapa Osvobozeného divadla je spojena především s autorskou dvojicí Jiří Voskovec a Jan Werich, kteří zde rozvíjeli politicky angažovanou satiru i svůj výrazný komický a improvizační talent (např. ve hrách Těžká Barbora z roku xxx a Balada z hadrů z roku xxx, aktualizovaných Janem Werichem v poválečném divadle ABC, kde emigrovavšího Jiřího Voskovce nahradil Miroslav Horníček).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty