E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Nacistická propaganda: „Osvobození Sudet“

Důležitým nástrojem při vytváření nátlaku na Velkou Británii a Francii v sudetské otázce byla intenzivní propaganda využívající dlouholeté národnostní napětí v Československu. Propagandistická kampaň líčila utlačování německého obyvatelstva, zdůrazňovala domnělé či skutečné křivdy a připomínala právo na sebeurčení. Vyzdvihováním sounáležitosti Říše a Sudet (motto: Heim ins Reich! – Domů do Říše!) také pomáhala mobilizovat sudetoněmecké obyvatelstvo a získávat jej pro nacistickou ideologii.
Mnichovská dohoda představovala výrazný úspěch Hitlerovy politiky, který mohl být dále propagandisticky využit. Novinová články, rozhlasové vysílání, filmy a nesčetné fotografie líčily zápor Sudet jako jedinečnou událost napravující historickou křivdu spáchanou na německém obyvatelstvu. Jedním z nejtypičtějších a zároveň nejpůsobivějších počinů bylo vydání obrazové publikace Hitler osvobozuje Sudety. Kniha s předmluvou Konráda Henleina přinášela snímky Hitlerova „dvorního fotografa“ Heinricha Hoffmanna aranžované do působivého vyprávění o mnichovských jednáních a následném „vstupu osvoboditelů“ do Sudet. Hlavním protagonistou celého dramatu zde ale zůstává Hitler – hrdina naslouchající, přemýšlející, jednající a nakonec jakožto osvoboditel a zachránce přijímající díky vděčného obyvatelstva (žen, dětí i raněných). Právě toto díkuvzdání tvoří vrchol příběhu. Je zřejmé, že jedním z cílů publikace bylo právě posilovat zdání jednoty sudetoněmeckého obyvatelstva, manifestovat jejich podporu a vděčnost Hitlerovi a marginalizovat jedince čí skupiny nesouhlasící s nacistickou ideologií.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty