E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Politické proudy v exilu

Benešovo vedení odboje nebylo zpočátku bezvýhradně uznáváno ani spojenci, ani částí představitelů exilu. Benešovi bylo vytýkáno jeho chování v době Mnichovské dohody a až do uznání exilové vlády Velkou Británií v létě 1940 (po porážce Francie) nebyl Beneš respektován jako prezident.
K jeho oponentům patřil generál Lev Prchala, který Benešovi vyčítal přijetí Mnichovské dohody. Beneš se také nepohodl se sudetoněmeckými sociálními demokraty v čele s Wenzelem Jakschem ohledně budoucího postavení německých antifašistů v osvobozeném Československu. Výhrady k Benešově politice a jeho ideji čechoslovakismu měli i slovenští politikové Milan Hodža a Štefan Osuský. Proti londýnské exilové vládě se vymezovali rovněž komunisté a někteří další představitelé levice.
Exilové vedení se původně orientovalo zejména na spolupráci se západními spojenci, od roku 1943 ale sílila orientace na SSSR.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty