E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Arizace

V letech 1939–1942 se na území Protektorátu Čechy a Morava uskutečnila vyvlastňovací akce židovského majetku, která předcházela deportacím a následné fyzické likvidaci občanů židovské národnosti. V rámci vyvlastňovacího procesu přecházely hospodářské podniky vlastněné Židy na německé nucené správce (Treuhänder – „správce věrné ruky“), kteří je dále odprodávali „árijským“ zájemcům. Od poloviny roku 1939 v souvislosti s platností norimberských zákonů na území Protektorátu Čechy a Morava začali okupační úřady zabavovat Židům i movité věci (šperky, drahé kovy a jiné cennosti), peněžité prostředky a cenné papíry; od počátku roku 1940 byli Židé administrativně vyřazeni z hospodářské činnosti.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty