E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Kolaborantské organizace

Mimo předválečných pronacistických organizací, jako byla Vlajka, vznikla během okupace celá řada různě zaměřených sdružení, podporujících spolupráci s režimem. Šlo například o Svaz českých válečníků, který měl původně být svazem veteránů rakousko-uherské armády, jeho vůdčí představitelé Otto Bláha a Robert Rychtrmoc však aktivně podporovali nacisty a požadovali nasazení českých jednotek do bojů proti SSSR. Nacisté se také pokusili soustředit přední české umělce a intelektuály v Lize proti bolševismu, ke vstupu do této organizace byli lidé nezřídka nuceni pod nátlakem. Zřízení ligy aktivně podporoval přední kolaborant, ministr školství Emanuel Moravec. Významnou roli v Protektorátu hráli také pronacisticky smýšlející čeští novináři.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty