E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Prohlášení české šlechty. Německá šlechta

Jedná se o tři dokumenty, které česká šlechta předložila prezidentům Edvardu Benešovi (září 1938) a Emilu Háchovi (leden a září 1939) v období ohrožení republiky nacistickým Německem. Deklarovali v nich věrnost české zemi a příklon k českému národu i jazyku. K takovýmto šlechticům patřil Zdeněk Radslav Kinský, František Kinský, Karel VI. Schwarzenberg (otec ministra zahraničí Karla Schwarzenberga), Zdeněk Kolowrat, Leopold Sternberg a další.
Velká většina bývalé šlechty německé národnosti naopak otevřeně vyjadřovala nenávist k českému státu a podporovala nacistické hnutí. Max Hohenlohe-Langenburg byl ve službách německé nacistické výzvědné agentury, Oldřich Kinský vystupoval v Anglii jako henleinovský volební agitátor. Mnohé z nich k tomu vedl především nesouhlas se vznikem Československa, průběh pozemkové reformy a další zásahy státu během první republiky, které vnímali jako postup proti německé menšině. V Hitlerovi pak většina z nich spatřovala možnost, jak získat zpět ztracený majetek a šlechtické tituly.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty