E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Transporty Židů

Po okupaci pohraničí a později po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla řada Židů, kteří neutekli, vyháněna z domovů, podrobována šikaně, byly zavírány jejich živnosti, lékařské ordinace apod. Nacisté hned 15. března 1939 vypálili olomouckou synagogu, která stála na dnešním Palachově náměstí. Od června a července 1942 pak začaly transporty Židů z olomoucké oblasti. Shromaždištěm Židů se stala škola na Hálkově ulici v Olomouci, a to hlavně z důvodu její blízkosti k vlakovému nádraží. Židé nesměli školu opustit. Po příchodu do školy museli odevzdat klíče od svých domů a bylo jim přiděleno číslo, které se od té doby stalo jejich jménem. V prostorách školy se pak ve velkém počtu tísnili a s obavami přemýšleli o budoucnosti. První transport z Olomouce byl vypraven 26. června 1942. Šlo o deportaci prvních 900 Židů do koncentračního tábora/ghetta v Terezíně. Příslušníci SS odváděli skupiny Židů ze školy ještě před svítáním. Drtivá většina Židů z olomoucké oblasti pak zahynula ve vyhlazovacích táborech v Polsku (Treblinka, Osvětim), Bělorusku (Malý Trostinec) a Estonsku (Raasiku). Holocaust přežilo pouze kolem 230 osob.
V oblasti Ostravska se shromaždiště pro Židy nacházelo v budově Habrmannovy školy v Koperníkově ulici v Přívoze. Z 3 500 deportovaných Židů přežilo pouze kolem 250 osob.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty