E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Školství za Protektorátu

Za první republiky existovaly kromě českých a slovenských škol také školy německé, maďarské, polské a židovské. V protektorátu došlo k uzavření menšinových a především židovských škol a od roku 1942 existovaly pouze české a německé vzdělávací ústavy (měšťanské školy, gymnázia, reálné školy). Počet českých škol se postupně snižoval. Okupační politika si kladla za cíl snížit vzdělanost česky mluvících obyvatel. Školství sloužilo jako nástroj germanizace české mládeže (jazykové, ideové). Středoškolští učitelé se museli účastnit přeškolovacích kurzů. Snahám okupačních úřadů se snažila čelit Česká školská správa, která zůstala po vzniku Protektorátu zachována, její možnosti však byly omezené. V roce 1942 se stal ministrem školství proněmecky orientovaný Emanuel Moravec, který jakékoli ústupky ve prospěch českého školství odmítal. Situace v Sudetech se lišila.
V roce 1939 (17. 11.) došlo k uzavření českých vysokých škol. Předcházelo mu násilné potlačení demonstrace uspořádané v den výročí založení Československa 28. října. Při něm byl postřelen student medicíny Jan Opletal, který následně svému zranění podlehl a jeho pohřeb se stal manifestací odporu proti okupačnímu režimu. Opletalův hrob se nachází v Nákle (u Olomouce). Manifestace posloužila říšskému protektorovi jako záminka k uzavření českých vysokých škol. Mnoho studentů i profesorů bylo uvězněno a řada z nich zemřela v koncentračních táborech. Studovat se mohlo pouze na pražské německé Karlově univerzitě a německém Technickém vysokém učení v Praze a v Brně. Někteří studenti se zde pokoušeli svá studia dokončit, ale většinou nebyli ke studiu přijati. Malé procento z nich dostudovalo v Bratislavě.
Mimoškolní výchovu mládeže v rámci organizací Sokol, Orel a Junák nacisti zakázali. Místo nich vznikla v roce 1939 mládežnická odnož Národního souručenství Mládež Národního souručenství. O tři roky později zahájila svou činnost nová zastřešující organizace Kuratorium pro výchovu mládeže. Členství bylo povinné pro všechny české děti ve věku 10 až 18 let a mělo propagovat nacistické ideje. Německá mládež se sdružovala v organizaci Hitlerjugend (Hitlerova mládež).
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty