E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Poválečná zahraniční pomoc – Sovětský svaz a organizace UNRRA

Bezprostředně poválečná pomoc SSSR se týkala částečně vojenských záležitostí; Sovětský svaz uhradil náklady spojené s činností československých jednotek na svém území v průběhu války (oproti tomu československá strana uhradila náklady na pobyt sovětských v ČSR od května do listopadu 1945). SSSR také zdarma poskytl československé straně rozsáhlou dodávku vojenské výzbroje a výstroje. Výraznou pomoc tvořily také ukořistěné lokomotivy a železniční vagony předané Československu. Mezinárodně uznaný nárok na sovětskou válečnou kořist na našem území se v omezené míře uskutečnil v průběhu května 1945; po tomto datu se SSSR tohoto nároku vzdal. V listopadu 1945 uzavřely vlády ČSR a SSSR dohodu o rozšíření těžby uranové rudy v Československu; Sovětský svaz tak získal kontrolu nad těžbou této strategické suroviny i monopol na její odběr.
Československo se stalo také významným příjemce poválečné pomoci ze strany mezinárodní organizace UNRRA. Byly to zejména dodávky potravin a dopravních prostředků, či zdravotnického materiálu včetně vybavení kompletních nemocnic. Také Československo přispělo do podpůrné akce UNRRA, a to dodávkou cukru pro Polsko, Jugoslávii a Rakousko.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty