E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Lex Schwarzenberg

Zákon z července 1947 „o převodu majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou“. V období třetí republiky, která připravila komunistům cestu k moci, vznikl zákon, podle kterého stát zabavil majetek jednotlivce. Takový čin již patří ke znakům antidemokratickým. Dr. Adolf Schwarzenberg, představitel hlubocké větve rodu Schwarzenbergů, se nijak neprovinil proti Československu a jeho postoje byly protinacistické, podporoval odboj. To ostatně v roce 1945 potvrzoval i ministr zahraničí Jan Masaryk. Jediným problémem pro tehdejší politiky bylo to, že vlastnil rozsáhlý majetek.
Po smrti Adolfa Jana Schwarzenberga se stal dědicem majetku jeho bratr Jindřich, který adopcí Karla VII. Schwarzenberga z orlické větve, spojil hlubockou a orlickou větev rodu.
Plné znění zákona v pdf formátu: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=143&r=1947
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty