E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Ota Šik a jeho ekonomická reforma

Východiskem z ekonomických problémů Československa na počátku šedesátých let se měla stát hospodářská reforma, jejímž autorem byl ekonom Ota Šik s týmem svých spolupracovníků. Podstatu ekonomické reformy formuloval Šikův tým v roce 1963. Šikova reforma hodlala částečně nahradit dosavadní přísně plánované hospodářství cenovým mechanismem, ve kterém úspěch jednotlivých podniků závisel na zákaznické poptávce. Prosperita toto či onoho podniku tak nesouvisela pouze na splnění objemu výroby určené plánem, ale na úspěšném prodeji výrobků na domácím i zahraničním trhu. Snaha o prosazení ekonomické reformy se prohloubila v období Pražského jara, kdy se O. Šik stal místopředsedou vlády. Definitivní konec snah o ekonomickou reformu znamenala okupace Československa v srpnu 1968 a nástup tzv. normalizace.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty