E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Procesy v olomoucké arcidiecézi

Církevní procesy 50. let obzvláště silně zasáhly území olomoucké arcidiecéze, pokrývající tehdy nejen území samotné olomoucké arcidiecéze, ale i území dnešní ostravsko-opavské diecéze. Z pohledu režimu představovala Morava hlavní oporu katolické církve. O Velikonocích roku 1950 byl v arcibiskupském paláci internován olomoucký arcibiskup Josef Matocha. Až do své smrti roku 1961 se nesměl stýkat s lidmi, veřejně mohl sloužit bohoslužby pouze na nejvýznamnější svátky, neustále byl doprovázen agenty StB a nemohl opustit budovu arcibiskupství. Režim arcibiskupovi nepovolil ani účast na pohřbu jeho vlastní sestry a zakázal mu četbu tisku a poslech rádia. K realitě internace patřilo i ponižování a šikana od příslušných agentů StB. Vzhledem k autoritě arcibiskupa se režim neodvážil zorganizovat veřejný proces, proto byl doživotním vězněm i bez soudního procesu.
Veřejný proces naopak postihl Matochova nejbližšího spolupracovníka, světícího biskupa Stanislava Zelu. Obviněn byl ze spolupráce s nacisty a přípravy ozbrojeného povstání, paradoxem je, že v době druhé světové války byl Zela vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. V monstrprocesu s dalšími kněžími a řeholníky byl odsouzen na 25 let, propuštěn byl v 60. letech, nicméně i poté měl zákaz vrátit se na území olomoucké arcidiecéze, nemohl působit jako kněz a byl v domácím vězení.
V době nejtvrdších represí bylo v olomoucké arcidiecézi uvězněno celkem 135 kněží, první obětí se stal v březnu 1948 P. Josef Rygal, zastřelený při pokusu o emigraci do Rakouska, zatýkání nepohodlných kněží však probíhalo již na konci února 1948. Kněží nejčastěji končili v internačních klášterech (Osek, Želiv, Broumov aj.), část byla odvedena k Pomocným technickým praporům na podřadné práce nebo skončila v klasickém žaláři. Zatčena byla také část vyučujících na Olomoucké teologické fakultě, která byla zrušena. Významnou postavou olomoucké teologie byl zvláště dominikán Silvestr Braito, vůdčí katolický intelektuál první republiky, hovořící plynně osmi jazyky, a osobní zpovědník arcibiskupa Matochy. V rámci procesů po akci K byl odsouzen na 15 let těžkého žaláře.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty