E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Jiráskovská akce

Alois Jirásek byl coby popularizátor Palackého pojetí dějin považován za největšího českého spisovatele. Jeho dílo se chápalo jako jediný správný obraz naší minulosti, a proto mělo českému lidu sloužit k tomu, aby ji poznal. Záštity nad jiráskovskou akcí se chopil tzv. Jiráskův výbor, jemuž předsedal ministr školství Zdeněk Nejedlý. Ten zaníceně obhajoval spisovatelovu tvorbu už v období první republiky, a dokonce o něm napsal knihu. Celou akci doprovázel svými přednáškami, vytvořil propagační brožury a jednotlivé svazky Jiráskova díla doplnil doslovy. Do roku 1951 se plánovalo vydat 32 svazků v nákladu 50.000 kusů. Hlavním cílem bylo docílit toho, aby se z Jiráska stal nejčtenější národní autor. Divadla uváděla především jeho divadelní hry a adaptace próz. Adaptace zaplavily rovněž kinematografii. Každý tvůrčí kolektiv dostal za úkol pracovat na dvou jiráskovských látkách, z nichž ta nejlepší se měla zfilmovat. To způsobilo vznik mnoha filmových přepisů. Za nejznámější lze považovat snímky „Temno“ (Karel Steklý, 1950), „Jan Hus“ (Otakar Vávra, 1954) a „Proti všem“ (Otakar Vávra, 1956). Jedinými skutečně kvalitními filmy se však staly „Ztracenci“ (Miloš Makovec, 1956) a animované „Staré pověsti české“ (Jiří Trnka, 1952).

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty