E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Černá série a chuligánské filmy

V 50. letech na sebe výrazně upozornila polská kinematografie, mimo jiné řadou nebývale společensky kritických filmů označovaných jako „černá série“. Tato díla předkládala temné obrazy druhé světové války, stavěla jedince proti síle dějin a z nastolených situací nenaznačovala uspokojivá východiska. Touto tendencí se inspirovalo několik českých tvůrců v druhé polovině 50. let. Ti ve svých dílech odkrývali dříve tabuizovaná témata. Martin Frič tak např. pojednal o alkoholismu v expresivním snímku „Dnes naposled“ (1958), jehož hrdinové nalhávají svému okolí i sobě, že dokážou pití zanechat. Vina přitom nepřipadá pouze na vrub postavám, ale též socialistické společnosti. Ladislav Helge ve „Škole otců“ (1957) kritizoval společnost a lidské pokrytectví. Obyvatelé malého města zde vyštvou iluzí zbaveného učitele Pelikána proto, že hodnotil žáky podle vědomostí a chování, a nikoli podle stranického postavení jejich otců. Vojtěch Jasný se v „Zářijových nocích“ (1956) nebál kritizovat poměry v armádě, hlavně její odlidštěnost a postoje důstojníků. Mezi těmito díly se objevila i skupina filmů, jež ukázala odvrácenou tvář socialistické mládeže, tzv. chuligánské filmy. Ve „Štěňatech“ (1957) Ivo Nováka se studentky zdravotní školy pokoušejí vyhnout umístěnce mimo Prahu, např. uspěchaným sňatkem. Novák tímto titulem nabídl zcela nový pohled na mládež a poukázal na její všednodenní starosti. Od dobových „optimistických“ požadavků na zobrazení života dělnické mládeže ustoupil i Zbyněk Brynych v „Žižkovské romanci“ (1958). Protagonista se seznámí s dívkou, jež před ním z obav, že ji zavrhne, skrývá své nemanželské dítě. Když to hlavní hrdina zjistí, skutečně svou milou na určitý čas opustí. To vadilo dobové kritice, která odmítala uznat, že by taková „maličkost“ zviklala morálku vzorného mládežníka. Hrdinka „Probuzení“ (1959) Jiřího Krejčíka po propuštění z nápravného zařízení vzpomíná na dny v kolektivu „mládeže na scestí“ strávené po svém útěku z dětského domova. Snímek tak na jejím příkladu ukazuje, že neexistuje pouze dokonalá a bezproblémová socialistická mládež.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty