E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Němci po roce 1948

Po druhé světové válce bylo zcela jasné, že občané německé národnosti budou odsunuti ze všech území okupovaných nacisty, nejen z Československa. V naší zemi mohli zůstat pouze Němci, kteří se nijak neprovinili proti českému a slovenskému národu, nepostradatelní odborníci a Němci ze smíšených manželství. Ovšem postavení těch Němců, kteří na území ČSR zůstali, nebylo příliš dobré. Řada z nich musela opustit oblast pohraničí a přestěhovat se do vnitrozemí. Veřejně se mohli sdružovat pouze v kostelech. V rámci asimilační politiky byli Němci na začátku 50. let občansky zrovnoprávněni, ale často žili v těžkých poměrech, neustále se museli potýkat s nepřátelstvím ze strany českého obyvatelstva, jejich jména byla počešťována. Pouhý osobní hovor v němčině mohl vyvolat nevraživost ze strany Čechů. V průběhu celé komunistické éry tak usilovala řada Němců o emigraci.
Až do roku 1969 nebyli Němci považováni za menšinu. K menšině se podle ústavy z roku 1960 řadili pouze Maďaři, Poláci a Ukrajinci/Rusíni. Na území Československa neexistovalo německé školství, které bylo zrušeno již prezidentskými dekrety v roce 1945. Výuka v německém jazyce probíhala velmi omezeně a kvůli asimilační politice se postupně snižoval zájem ze strany mladých Němců o výuku v německém jazyce. Dvojjazyčnost byla výjimkou. Němci neprojevovali zájem ani o německý tisk, který začal vycházet již v padesátých letech (např. Neue Prager Presse – od roku 1968). Politické a společenské uvolnění na konci 60. let umožnilo i Němcům v Československu založit si první vlastní organizaci – Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti. Od konce 60. let a v průběhu 70. let vysílal Československý rozhlas krátké relace v německém jazyce, o který ovšem Němci neprojevili větší zájem. Na konci 80. let se k německé národnosti hlásilo pouze 60 tisíc obyvatel. Podle sčítání lidu z roku 2011 to bylo 20 tisíc osob.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty