E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Akce Kameny

Bezprostředně po únoru 1948 zůstaly československé hranice otevřené. V této době opustilo republiku velké množství obyvatel (do Rakouska a Německa). Od poloviny roku 1949 začali komunisté budovat dvoustupňový systém kontroly (elektrické a ostnaté dráty, dvě pásma, strážní věže na dohled, hlídky). Hranice se stala neprostupnou a přechod složitým. Lidé využívali pomoci převaděčů, kteří znali místní terén. Přesto však docházelo k úmrtím (mezi lety 1948-1989 – 174 zastřelených osob, 1952-1964 – 88 osob usmrcených na elektrických drátěných zátarasech). Zákon z října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky klasifikoval ilegální přechod hranic jako trestný čin (trest odnětí svobody).
V souvislosti s přechodem hranic zmiňme provokační metodu, využívanou StB proti československým občanům, kteří se pokusili opustit republiku. Jednalo se o akci Kameny. Pracovníci StB v roli převaděčů převedli uprchlíky na údajnou strážnici americké armády – ve skutečnosti stanici StB, která se nacházela daleko od reálné hranice. Pod záminkou získání co nejvíce informací proti komunistickému režimu podrobila uprchlíky důkladnému dotazování na poměry ve vlasti, smýšlení příbuzných a přátel a žádala kontakty na protisocialisticky zaměřené občany. Mnozí vyslýchaní nevědomky poskytli údaje o své rodině a spolupracovnících. StB šlo především o ničení takzvaného třídního nepřítele a v mnoha případech též získání majetku usvědčeného emigranta. Celá akce byla pečlivě naplánována – falešná strážnice (např. u Všerub), pracovníci StB v amerických uniformách, americké vlajky, portréty prezidentů na stěnách, americké cigarety a čokoláda. Po poskytnutí informací bylo emigrantům oznámeno odmítnutí azylu, popřípadě byli „uneseni“ zpět do Československa. Takto nedobrovolně se do vlasti vrátily stovky lidí, mezi nimi i Vlado Clementis, bývalý komunistický ministr zahraničí (odsouzen k trestu smrti). Výskyt amerických uniforem u Všerub neunikl v létě 1948 pozornosti USA. Československá strana však vše popřela.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty