E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Ideologie a propaganda v každodenním životě (výlohy, První máj, MDŽ)

Socialistická propaganda tvořila součást každodenního života společnosti. Při nákupech lidé ve výlohách kromě potravin viděli podobizny představitelů moci a četli politická hesla. Z důvodu nedostatku zboží bývaly ve výlohách pouze dva tři druhy produktů (např. pyramidy konzerv lanšmítu), jimž vévodila hesla k oslavě VŘSR či Leninova podobizna. Výlohy plnily politicko-výchovnou funkci. Podle tehdejšího mínění měli aranžéři povinnost uspokojit nejen materiální, ale také ideologické potřeby obyvatel. Důležitou roli v oblasti propagandy hrály budovatelské písně. Vznikly po válce jako reakce na nadšení z jejího konce. Později doprovázely stavbu hutí a ropovodů a nakrátko vytlačily do pozadí i dechovku. Konaly se festivaly (Festival budovatelské písně – Sokolov, Festival sovětské písně – Ostrava).
Ke stmelení socialistické společnosti měly přispět rovněž svátky. Oslav Svátku práce (První máj) se povinně účastnily školy, závody i různé zájmové organizace (např. organizace Svazarmu). Lidé pochodovali v průvodech, nesli mávátka a transparenty s nápisy (Nekoukejte z okna dolů, pojďte radši do průvodu!). Z tribun je zdravili představitelé moci. Ne u všech budil tento svátek nadšení, nicméně pro vlastní dobrou reputaci a budoucí výhody (zájezd ROH) většina oslavy absolvovala. Pro zatraktivnění oslav nařídila vláda v tento den prodej zboží, které bývalo jindy nedostupné (párky, ruská zmrzlina). K dalším svátečním dnům patřil Mezinárodní den žen. Ten pocházel původně z USA, avšak datum 8. 3. je odvozeno od demonstrace ruských žen proti válce (1917). Symbolem tohoto svátku se stal červený karafiát. K dalším významným dnům patřily oslavy Velké říjnové socialistické revoluce, které doprovázel měsíc československo-sovětského přátelství. Probíhala slavnostní zasedání výborů KSČ a manifestační shromáždění občanů. Na hroby padlých sovětských vojáků a obětí fašismu byly kladeny věnce. Pro děti a mládež se pořádaly lampiónové průvody. V kinech se promítaly sovětské filmy. V 70. a 80. letech probíhaly Dny ruské a sovětské hudby. Mezinárodní sportovní událostí se stal Závod míru (od roku 1948, nejdříve na trase Varšava – Praha a zpět, od roku 1952 mezi městy Berlín, Praha, Varšava). V roce 1949 v něm zvítězil československý závodník Jan Veselý.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty