E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Drobné projevy odporu proti režimu

V období 70. a 80. let se vyvinulo několik forem pasivního a symbolického lidového odporu proti panujícímu zřízení. Zejména mladá generace se snažila od tehdejších konvencí odlišit svým životním stylem. Rostla popularita alternativních hudebních žánrů, objevilo se hnutí „vlasatců“ či „mániček“, inspirovaných americkými hippies. K extrémním formám nonkonformismu patřilo neonacistické hnutí. Lidé také dávali najevo nesouhlas s režimem například poškozováním a odstraňováním komunistických symbolů předtištěných na osobních dokladech. Rovněž případy odpírání vojenské služby bylo částečně formou protirežimního protestu.
Státní moc postupovala tvrdě zejména proti účastníkům různých alternativních koncertů a shromáždění, kteří byli násilně rozháněni. Známé disidenty, příznivce undergroundu, bývalé reformní komunisty z doby Pražského jara i příbuzné emigrantů dlouhodobě sledovala Státní bezpečnost, která se zároveň snažila mezi těmito osobami získávat informátory, nezřídka i prostřednictvím zastrašování. Perzekuce se často netýkala jen „problémových“ jedinců, ale celých jejich rodin.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty