E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

„Šedá“ ekonomika a tzv. gulášový socialismus

Plánované hospodářství a neexistence tržního mechanismu (tj. nabídky a poptávky zboží a služeb přirozeně regulovaných cenou) v československé ekonomice vytvářely permanentní nedostatek některých druhů zboží a služeb (např. jisté druhy osobních automobilů, elektrospotřebiče, bavlněný textil, některé hygienické potřeby či potraviny apod.). Hůře dostupné výrobky a služby pak obyvatelé Československa získávaly na „černém“ trhu za vyšší ceny nebo prostřednictvím osobních známostí, protislužeb či podplácením. Skryté příjmy také získávali příslušníci některých profesí tzv. fuškami či melouchy (např. stavební profese či opravy nejrůznějšího druhu) a spropitným (např. pohostinství, kadeřnictví, obchod); na vesnicích tyto příjmy plynuly z domácí zemědělské výroby. Zejména v průběhu osmdesátých let minulého století se rozšířil „černý“ obchod s valutami a tuzexovými poukázkami (tzv. veksláci). Součástí „šedé“ ekonomiky se stalo i šizení spotřebitelů a rozkrádání státního majetku.
Československá ekonomika v sedmdesátých a osmdesátých letech však dokázala uspokojovat základní potřeby obyvatelstva v dostatečné míře. Tato skutečnost (společně s rozsáhlými sociálními opatřeními – např. podpora mladých manželství či důchody) udržovala v Československu relativně vysokou životní úroveň, a to především ve srovnání s ostatními socialistickými zeměmi.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty