E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Význam rádia Svobodná Evropa

Rádio Svobodná Evropa (v originále Radio Free Europe) bylo založeno roku 1949 v New Yorku ve Spojených státech amerických z popudu tamních antikomunistů Hlavním cílem bylo v reáliích studené války vysílat objektivní zpravodajství do zemí za „železnou oponou“ a šířit americké ideje do východního bloku. Stanice podporovala také emigranty z komunistických zemí, kteří často tvořili podstatnou část její redakce a byli zdrojem důležitých informací. Do začátku sedmdesátých let byla stanice financována americkou tajnou službou CIA. Součástí Rádia Svobodná Evropa bylo Rádio Liberty (Svoboda), jež začalo vysílat roku 1953 do zemí Sovětského svazu. Rádio Svobodná Evropa vysílalo do satelitních států SSSR vč. Československa v jejich národních jazycích. Centrála se nacházela v Mnichově, existovaly národní redakce (např. československá či maďarská). Stanice sehrála v kontextu studené války velmi významnou roli. Informovalo o řadě důležitých událostí ve východním bloku. Šířením informací také napomohlo povzbudit či nepřímo iniciovat celou řadu revolučních událostí. Vysílání o událostech v Polsku roku 1956 napomohlo např. podnítit maďarskou revoluci. Poslech stanice byl ve většině komunistických zemí vč. Československa ilegální. Režimy využívaly rušiček rádiového signálu a vysílali tajné agenty, aby stanici infiltrovali. V roce 1981 byl na sídlo stanice dokonce spáchán bombový útok na objednávku tehdejšího rumunského diktátora Nicolae Ceausesca. Československé oddělení rádia sídlilo v bavorském Mnichově. Na jeho chodu se podílela řada významných československých emigrantů (např. spisovatelé a novináři Ferdinand Peroutka a Lída Rakušanová či zpěváci Karel Kryl a Yvonne Přenosilová). Po Sametové revoluci v roce 1994 centrála stanice přesídlila z Mnichova do Prahy. V současnosti Rádio Svobodná Evropa vysílá do 21 zemí především ve východní Evropě, na Blízkém východě či ve Střední Asii.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty