E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Studio Velehrad

Příkladem specifičnosti katolického disentu (v tomto případě konkrétně samizdatu) může být Studio Velehrad. Po událostech roku 1985 na Velehradu vznikl mezi olomouckými katolíky nápad, že takto významné události by bylo vhodné do budoucna zachytit ve formě audio či video záznamu. Pořízení záznamu mělo nejen připomenout významný předěl ve vývoji české církve (veřejné vystoupení proti režimu se značnou podporou věřících), ale současně vytvářet alternativu ke způsobu, jakým o událostech na Velehradu informovala státní televize, která náboženskou pouť interpretovala jako mírovou prorežimní manifestaci. Několik odvážných kněží a laiků (předně bratři Jindřich a Vladimír Suchánkovi) shromáždilo z velehradské pouti fotky a připojilo k nim zvukový záznam, čímž vznikl improvizovaný „film“, skládající se ze série asi 400 fotek s audiozáznamem.
Samotný proces tvorby byl nesmírně komplikovaný, videorekordér byl dostupný pouze v Tuzexu a za značně vysokou cenu (kolem 8 000 Kčs, při platu kolem 3 000 Kčs měsíčně), kamera se musela pořídit ze zahraničí, obdobně složité bylo získat VHS kazety a pouhé vyvolání 400 fotek s náboženskou problematikou přitáhlo nežádoucí pozornost StB. Výsledný produkt se poté tajně šířil na několika VHS kazetách mezi věřícími, kteří ale opět museli nějakým způsobem získat videorekordér.
Studio mělo původně za cíl pouze zachovat odkaz Velehradu, po úspěchu záznamu se však rozhodlo v činnosti pokračovat. Podobným způsobem byl pořízen záznam tajných teologických přednášek Josefa Zvěřiny, konaných několikrát ročně v Olomouci, rozhovor s kardinálem František Tomáškem či záznam ze svatořečení Anežky ve Vatikánu v listopadu 1989. O činnosti studia se StB nikdy nedozvěděla, při prozrazení však mohli být lidé s ním spojení odsouzeni na několik let za maření státního dozoru nad církvemi, případně nedovolené podnikání. Studio po roce 1989 nezaniklo, ale stalo se jako kulturní instituce součástí olomouckého arcibiskupství a nadále pokračuje ve tvorbě filmů s křesťanskou tematikou.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty