E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Svaz Cikánů-Romů

Jednalo se o první romskou organizaci v Československu, jejíž formování začalo během roku 1968. Na jejím vzniku se podíleli osobnosti z řad romské inteligence (např. učitel Antonín Daniel, právník Tomáš Holomek). Organizace začala oficiálně působit až o rok později a kladla si za cíl podílet se na řešení otázek souvisejících s postavením Romů v Československu, vědeckým výzkumem jejich historie, kulturním životem apod. Dosavadní opatření totiž nevycházela ze znalosti a specifik romské kultury (50. léta zákonem zakázáno kočování, 60. léta likvidace romských osad, tradiční romská kultura a jazyk označeny za přežitek a další). Svaz pořádal pro romské občany sportovní utkání, besedy, rozvíjela se činnost romských souborů apod. V roce 1973 byla ovšem organizace rozpuštěna. Doba již nepřála občanským organizacím, a to především těm s národnostními požadavky, což bylo v době normalizace nežádoucí.

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty