E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Exilový tisk, exilové spolky

Posrpnový exil se od poúnorového lišil menším zájmem o politické dění a naopak příklonem ke kulturní činnosti. Nově příchozí se občas potýkali s neochotou ke spolupráci, protože poúnoroví emigranti nelibě nesli jejich angažovanost v KSČ. Díky zlepšení kontaktů mezi emigranty a domácí opozicí, mohla být některá periodika převážena ze zahraničí do ČSR. Dostupné bylo např. Svědectví (Francie), či Listy (Itálie, Jiří Pelikán), tisknuté v kapesním vydání pro snazší transport. Po listopadovém převratu se jejich vydávání přesunulo do Prahy, od roku 2003 vychází v olomouckém nakladatelství Burian a Tichák.
Každodenní život ulehčovaly bulletiny, které informovaly o poměrech v zemi, bydlení, školství, možnosti uplatnění. Snažily se uprchlíkům usnadnit asimilaci. Z periodik vzniklých po roce 1968 jmenujme Americké listy, Londýnské listy, kanadský Západ (redaktor – Josef Škvorecký) a švýcarský Zpravodaj, který vychází dodnes, zabývá se činností krajanských spolků a uveřejňuje inzeráty českých a slovenských firem ve Švýcarsku. V zahraničí působila rovněž exilová nakladatelství, která vydávala díla režimem perzekvovaných autorů (Sixty-Eight Publishers – Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Toronto; Index – Kolín nad Rýnem).
Spolkový život hrál důležitou roli. Emigranti se sdružovali v besedách, Sokole, Skautu, zakládali folklorní a divadelní spolky, pořádali kurzy češtiny, vedli knihovny s českými a slovenskými knihami. Významným spolkem je Společnost pro vědy a umění (SVU) – nezisková a nepolitická organizace, jejímž posláním je navazování a udržování kontaktů mezi vědci, umělci, studenty a dalšími lidmi, kteří mají osobní, rodinný nebo profesní vztah k České republice nebo Slovensku. Byla založena koncem 50. let. Její pobočky pracují nejen v Evropě a v severní Americe, ale i v Austrálii a Jižní Africe. Pražská skupina SVU sdružuje přibližně 100 stálých členů.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty