E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Formy privatizace

Na počátku devadesátých let (1990–1993) úspěšně proběhla tzv. malá privatizace, která zahrnovala především obchody, restaurace, provozovny služeb, drobné dílny, ojediněle i menší výrobní podniky. Tato privatizace proběhla výhradně prostřednictvím dražby, ve které privatizovaná provozovna se stala majetkem zájemce s nevyšší finanční nabídkou. Tzv. velká privatizace se týkala středních a velkých podniků všech hospodářských odvětví. V této privatizaci se používaly nejrůznější metody (dražba, přímý prodej, bezúplatný prodej), rozhodující formou se však stala tzv. kuponová privatizace. Této privatizace se mohl zúčastnit každý občan starší 18 let, který obdržel tzv. kuponovou knížku s tisícem investičních bodů; tyto body buď svěřil investičním privatizačním fondům, nebo investoval přímo v jednotlivých vlnách kuponové privatizace.
Na venkově se uskutečnila privatizace státních statků a transformace jednotných zemědělských družstev. Ty se převážně přeměnily ve vlastnická družstva, menší část vlastníků začala soukromě hospodařit.
K privatizaci přispěly i restituce, které navrátily majetek průvodním vlastníkům, přičemž restituční hranicí se stal 25. únor 1948 (datum komunistického převratu).
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty