E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Nová náboženská hnutí

Termínem nová náboženská hnutí (NNH) označujeme ty náboženské skupiny, které jsou ve společnosti nové a prozatím nezavedené. Za NNH tak můžeme označit i tradiční náboženství (např. Islám či hinduismus), které je však v dané lokalitě nové. Naopak některá méně zastoupená náboženství, jako judaismus či pravoslaví, nelze za NNH označit, protože v českých podmínkách mají poměrně dlouhou tradici (ačkoliv jsou silně minoritní).
Z tradičních náboženství je nově do ČR importován Islám. První muslimové se v českých zemích usídlili na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s rakouskou anexí Bosny a Hercegoviny, a následně po roce 1917 v rámci emigrační vlny z Ruska po převzetí moci bolševiky. Dle odhadů je v ČR kolem 11 000 muslimů, přičemž nábožensky aktivním životem žije pouze necelá polovina z nich. Jen nepatrná část muslimů jsou konvertité (tedy Češi, kteří přijali muslimskou víru).
Fenomén NNH však není omezen pouze na nekřesťanská náboženství, křesťanství jako velmi heterogenní náboženství má proudy, které se do ČR dostávají až po roce 1989. Typickým příkladem je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (hovorově označovaná jako mormoni, dle knihy Mormon, jež pro mormony tvoří součást bible), ke které se hlásí kolem 2 000 věřících. Druhým příkladem může být letniční hnutí (tzv. pentekostální křesťanství od anglického pentecost – letnice, tedy biblický svátek seslání Ducha Svatého), které po vzoru protestantských církví klade důraz na osobní kontakt s Bohem (bez nutnosti církve), ale je silně konzervativní v etických a mravních otázkách (zde je bližší katolicismu).
Z mimoevropských náboženství je v ČR populární hnutí Hare Kršna, vycházející z hinduistické tradice. V ČR se ke kršnovcům hlásí několik stovek lidí a hnutí je známé zvláště důrazem na velmi přísná kritéria pro výběr a konzumaci jídla (zákaz vajec, cibule, česneku, hub, čaje, kakaa aj.). Samotnou konzumaci potravin chápe jako jistý typ bohoslužby, současně je jídlo jedním z hlavních prostředků získávání nových členů (nabízení typických produktů lidem na ulicích).
NNH, zvláště asijského původu, mají v ČR rostoucí popularitu díky svému exotickému vzezření. Řada religionistů přitom upozorňuje (např. Tomáš Halík) na fakt, že např. buddhismus v českém provedení nemá s opravdovým buddhismem nic společného a jde spíše o křesťanství, zbavené nepohodlných mravních pravidel. Podobná situace platí rovněž pro módní vlnu, spojenou s alternativními formami zbožnosti, jako je např. náboženství rytířů Jedi (v ČR se k němu přihlásilo kolem 15 000 lidí), které je spíše nesmyslem, než náboženstvím v klasickém slova smyslu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty