E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Reemigrace

Po roce 1989 se část emigrantů rozhodovala, zda se vrátí do svobodného Československa, či zda zůstane v zahraničí. V porovnání s počtem lidí, kteří republiku mezi lety 1948 a 1989 opustili, reemigrovalo poměrně málo osob (přibližně 35 000). 70 procent všech reemigrací v letech 1989-2000 tvořili příchozí z Německa, USA, Kanady, Švýcarska a Rakouska. Největší příliv nastal v letech 1991-4, poté následoval mírný, ale trvalý pokles. Důvodem k návratu byla především rodina a přátelé. Ačkoli stejný důvod mnohdy hovořil pro setrvání za hranicemi, kde se již emigranti integrovali a měli pracovní závazky, kterým chtěli dostát. K rozhodnutí nevracet se přispěla nespokojenost se společensko-politickým vývojem v České Republice.
Pokud k návratu došlo, potýkali se příchozí s mnoha problémy. Počáteční euforie odezněla, zidealizovaná představa staré vlasti se rozplynula a reemigranti museli čelit snížení životní úrovně, obtížnému hledání zaměstnání a často také negativnímu přijetí ze strany společnosti. Češi sice na emigranty na jednu stranu pohlíží jako na „vyslance české kultury“, na druhou stranu nelibě nesou kritiku české společnosti. Nezanedbatelnými aspekty jsou závist a nedůvěra. Češi neradi vidí kontakty reemigrantů s politickými a kulturními špičkami společnosti a restituce majetku.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty