E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Vývoj státního dluhu v České republice

Zatímco na začátku existence samostatné České republiky v roce 1993 činil státní dluh částku necelých 159 miliard korun, pak se tato částka v roce 2013 vyšplhala 1,668 bilionu korun. Na rychlém růstu státního dluhu se zpočátku podílely tzv. transformační náklady. Šlo zejména o dluhy bankovního sektoru, který ztratil svoji likviditu (tj. schopnost banky vyrovnat své závazky) financování privatizačního procesu. Posléze k růstu státního dluhu přispěly schodky (deficity) jednotlivých státních rozpočtů od roku 1993 do současnosti. Schodky státních rozpočtů prudce rostly zejména od roku 1997.
V průběhu existence České republiky došlo ke dvěma pokusům o stabilizaci státních rozpočtů. První pokus se uskutečnil v letech 2004–2005, kdy se dařilo jak omezovat výdaje státního s rozpočtu, tak současně zvyšovat jeho příjmy v důsledku růstu české ekonomiky. Další pokus se uskutečňuje od roku 2010. V tomto období dochází zejména k rozsáhlým výdajovým škrtům, když snahy o zvýšení příjmů státního rozpočtů (zvyšování nepřímých daní) narážejí na ekonomickou recesi.
V rámci členských zemí Evropské unie se jeví státní dluh České republiky jako poměrně nízký. V roce 2011 se Česká republika pohybovala na přibližně polovině průměrného státního dluhu v Evropské unii, který činí zhruba 87 % hrubého domácího produktu (tj. peněžní hodnota zboží a služeb, které se vytvoří na území státu za jeden rok).
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty