E-kniha: Československé a české dějiny 20. století Stáhnout →
Doporučujeme: Interaktivní mapa České Republiky Navštívit →

Českoslovenští a čeští vojáci v zahraničních misích

Čeští (a českoslovenští) vojáci se po roce 1989 zúčastnili řady zahraničních misí, především misí OSN a NATO na udržení míru. Do současnosti již v zahraničních misích OSN působilo okol 3000 českých vojáků ve více než 30 misích. K 1. lednu 2013 jsou vojáci z ČR zapojeni do 3 mírových operací OSN – MONUSCO v Demokratické republice Kongo, UNAMA v Afghánistánu a UNMIK v Kosovu. Vstup do NATO v roce 1999 pro ČR znamenal závazek účasti na mírových misích aliance.
Poprvé se českoslovenští vojáci zúčastnili zahraniční mise již v letech 1990-91 v rámci Operace Pouštní bouře v Perském zálivu, kde si vysoké renomé získala především československá protichemická jednotka. Výrazně čeští vojáci zapůsobili také v mírových misích na Balkáně, především v rámci mise OSN UNPROFOR (1992-95). Účast v misích NATO pod označeními IFOR, SFOR, SFOR II v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku byla nejdelším (1996-2004) a nejpočetnějším (6300 vojáků) angažmá českých vojáků v zahraničí. Od roku 1999 působí čeští vojáci v Kosovu v rámci mírové mise NATO KFOR. Příslušníci Armády ČR a čeští policisté se rovněž po roce 2001 aktivně zapojili do různých typů misí v Iráku a Afghánistánu.
 

Odkaz na tento učební text

Pro pohodlné zobrazení tohoto učebního textu v mobilním zařízení, naskenujte tento QR kód.

Nejnovější učební texty